Nếp Ngỗng Đặc Biệt

18,000 

Đặc Tính: Dẻo, Hạt To, Trắng.

Gọi Ngay