Nếp Lào Đặc Biệt

30,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm, Bóng Mịn.

Gọi Ngay