Nếp Bắc

18,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Nhẹ.

Gọi Ngay