Nếp Bắc Hoa Vàng

27,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Đặc Trưng Miền Bắc.

Gọi Ngay