Gạo Lài Sữa

16,000 

Đặc Tính: Dẻo Mền, Thơm, Vị Đậm Đà, Ngon Cơm.

Gọi Ngay