Gạo Khách Sạn

13,000 

Đặc Tính: Dẻo Vừa , Thơm,  Trắng Cơm.

Gọi Ngay