Sản Phẩm

KHUYẾN MÃI MÙA TẾT 2018

 • Gao Tu Thien
  2,500  off!

  Gạo Từ Thiện

  Được xếp hạng 5.00 5 sao
  13,000  10,500  /kg
 • Gao Thom My Dac Biet
  4,000  off!

  Gạo Thơm Mỹ ĐB

  Được xếp hạng 5.00 5 sao
  25,000  21,000  /kg
 • Gao Nang Thom
  3,000  off!

  Gạo Nàng Thơm

  Được xếp hạng 5.00 5 sao
  24,000  21,000  /kg
 • Gao Dai Loan 1
  2,000  off!

  Gạo Đài Loan

  Được xếp hạng 5.00 5 sao
  21,000  19,000  /kg

KHUYẾN MÃI MÙA TẾT 2018

 • Gao Tu Thien
  2,500  off!

  Gạo Từ Thiện

  Được xếp hạng 5.00 5 sao
  13,000  10,500  /kg
 • Gao Thom My Dac Biet
  4,000  off!

  Gạo Thơm Mỹ ĐB

  Được xếp hạng 5.00 5 sao
  25,000  21,000  /kg
 • Gao Nang Thom
  3,000  off!

  Gạo Nàng Thơm

  Được xếp hạng 5.00 5 sao
  24,000  21,000  /kg
 • Gao Dai Loan 1
  2,000  off!

  Gạo Đài Loan

  Được xếp hạng 5.00 5 sao
  21,000  19,000  /kg

KHUYẾN MÃI MÙA TẾT 2018

 • Gao Tu Thien
  2,500  off!

  Gạo Từ Thiện

  Được xếp hạng 5.00 5 sao
  13,000  10,500  /kg
 • Gao Thom My Dac Biet
  4,000  off!

  Gạo Thơm Mỹ ĐB

  Được xếp hạng 5.00 5 sao
  25,000  21,000  /kg
 • Gao Nang Thom
  3,000  off!

  Gạo Nàng Thơm

  Được xếp hạng 5.00 5 sao
  24,000  21,000  /kg
 • Gao Dai Loan 1
  2,000  off!

  Gạo Đài Loan

  Được xếp hạng 5.00 5 sao
  21,000  19,000  /kg