Xem tất cả 8 kết quả

14,000 

Đặc Tính: Dẻo Vừa.

14,000 

Đặc Tính: Déo Nhiều.

15,500 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Đặc Trưng

18,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Nhẹ.

18,000 

Đặc Tính: Dẻo, Hạt To, Trắng.

20,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

27,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Đặc Trưng Miền Bắc.

30,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm, Bóng Mịn.

Gọi Ngay